HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

De VVD en Europa

Vorige week gebeurden er twee dingen die kenmerkend zijn voor de ontwikkelingen binnen Europa.
Het eerste is dat Nederland veroordeeld werd door het Europese Hof van Justitie. Nederland wordt door het Hof gedwongen WW-uiteringen te betalen aan buitenlanders die hier gewerkt hebben en werkloos geworden zijn. Een voorbeeld van de macht van Europa dat haar regels dwingend oplegt aan de lidstaten.
Het tweede is, dat de Duitse minister van Financiën minister Zalm tot de orde heeft geroepen. Zalm moet niet zo zeuren over het feit dat Frankrijk zich niet houdt aan Europese afspraken, die voorschrijven dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan drie procent van de begroting. Voor grote landen lijken toch andere regels te gelden dan voor kleine landen binnen de Europese Unie.

Een gesprek met staatssecretaris van Europese Zaken Atzo Nicolai. Hij gaat vandaag naar Berlijn om te overleggen met de Duitse staatssecretaris voor Financiën Caio Koch-Weser. Presentator Kees van den Bosch legt Nicolai de vraag voor of de uitspraak van de Europese rechter niet opnieuw duidelijk maakt hoe groot de macht van Europa is......

---

De ambulance-aanrijdtijden in Emmen

Verpleegkundige Peter Ziellemans en chauffeur Tineke Moes spoeden zich vanaf hun ambulancepost in Emmen naar de patiënt.
Dat doen ze in Drente tweeendertigduizend keer per jaar.
Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer met minister Hoogervorst van Volksgezondheid over de ambulancezorg. De Kamer vindt dat de plannen van de minister om de ambulancezorg te verbeteren, te kort schieten.
Verslaggever Irene Houthuijs bericht vanaf ambulance standplaats Emmen.

---

Het PGB en de bureaucratie

Afgelopen vrijdag hadden we tussen negen en tien uur een gesprek over de mantelzorg. Dat was met Guus Schrijvers, hoogleraar algemene gezondheidszorg aan de Universiteit van Utrecht en PvdA-kamerlid José Smits. Dit gesprek ging hoofdzakelijk over de betaalbaarheid van mantelzorgers.

Naar aanleiding van deze uitzending ontvingen we de volgende mail van een luisteraar:

**
Geachte Mijnheer,
Ik luister momenteel naar uw programma over mantelzorg, en zou een opmerking willen maken over het PGB. Wij hebben een zoon die niet geheel zelfstandig kan wonen, daarom vroegen wij een PGB aan.
De behandeling hiervan duurde vele maanden, en toen het werd toegekend was het budget voor dat jaar op (in februari). We moesten dus een jaar wachten voor we de heel noodzakelijke hulp konden zoeken.
Vervolgens is het een nog groter probleem om, wanneer je een PGB hebt toegewezen gekregen, de benodigde hulp te vinden.
De begeleiding die mijn zoon krijgt via een GGZ instelling is veel te weinig en met alles erom heen gaat het heel bureaucratisch toe. Wij zochten iemand die aanvullende begeleiding kan geven, zijn huishouden, eten enz. begeleiden. Zo iemand is haast niet te vinden, terwijl deze hulp voor zijn zelfstandig wonen noodzakelijk is. Als hij het zonder zou moeten doen, dan lukt het hem niet een zelfstandig leven te leiden en is hij aangewezen op begeleid wonen in een instelling.
Wij maken ons grote zorgen over de toekomst en durven niet te vertrouwen op gegarandeerde zorg voor onze zoon.
Dit moest mij even van het hart.
Met vriendelijke groeten,
Rineke van Oyen
**

Aan de telefoon zijn PvdA-kamerlid José Smits (zij was afgelopen vrijdag ook bij de uitzending) en aan de telefoon is ook de schrijfster van de mail, Rineke van Oyen.

---