HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

God heeft gezegd

Afgelopen vrijdag verscheen van de hand van de arabist Hans Jansen het boekje ‘God heeft gezegd. Terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de Islam.’

Chris Kijne praat met auteur Hans Jansen. Wat wil hij precies betogen is zijn boek?

** God heeft gezegd. Terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de Islam', is uitgegeven bij Augustus, ISBN 9045700328

---

Operatie eindspurt

'Ziet u kans meer Melkertiers een reguliere baan te geven?' Met die vraag adverteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de ‘actie eindspurt’. Daarmee wil het ministerie de werkgevers stimuleren om nog dit jaar tienduizend gesubsidieerde banen – tegenwoordig ID-banen - om te zetten in reguliere banen.

Werkgevers die er op tijd bij zijn, kunnen daarvoor een subsidie van maximaal zeventienduizend euro krijgen. Maar zij lopen nog niet warm voor het omzetten van de ID-ers.
Verslaggevers Maarten Hagg en Irene Houthuijs vroegen mensen met gesubsidieerde banen of er inderdaad iets voor hen gaat veranderen.

De 'actie eindspurt' is vanochtend om negen uur officieel afgetrapt. Vandaag en morgen overleggen staatssecretaris Rutte en minister Van der Hoeven met de werkgevers, de vakbonden en plaatstelijke bestuurders om de belangrijkste knelpunten op te lossen.

---

Natuurreservaten in de Noordzee

Er moeten reservaten komen in de Noordzee. Dat stelt de Stichting Noordzee in een rapport dat gisteren werd gepresenteerd. Voorlopig worden vijf gebieden aangewezen en per gebied moet worden afgesproken welke activiteiten er mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden.
Die aangewezen gebieden zijn de Doggersbank, de Klaverbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front en de Kustzone.

De Stichting Noordzee is een milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik en beheer van de Noordzee. Het voorstel heeft de steun van milieuorganisaties als Greenpeace, WWF - World Wild Fund, Natuurmonumenten, etcetera.

Een gesprek met Henk Offringa, projectleider van de Stichting Noordzee. Hij heeft het voorstel voorbereid.
Chris Kijne praat met hem.

---