HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Erwin Kamp en de mariniers in Irak

Sinds augustus zitten er elfhonderd Nederlandse militairen in het zuiden van Irak en inmiddels heeft het kabinet beslist dat de missie er nog zeker een half jaar zal blijven en dat de mariniers steun zullen krijgen van zo’n zeventig commando’s.

Voor de eerste lichting militairen zit het er inmiddels na vier maanden uitzending op. Afgelopen woensdag kwam de laatste shift van de twaalfde infanterie-compagnie aan in Doorn, en daarbij was ook humanistisch raadsman Erwin Kamp.
Voor het Utrechts Nieuwsblad schreef hij de afgelopen vier maanden regelmatig over zijn ervaringen.
Djoeke Veeninga praat met Kamp over zijn periode in Irak. Hoe was het daar? Waren ze steeds alert en geestelijk voorbereid op een aanslag? En wat was Kamp's taak als raadsman precies?

---

Vrijwilligers-openbaar-vervoer in Brabant

Vandaag dreigt een sombere dag te worden voor de inwoners van Noord Brabant. Tenminste, voor degenen die afhankelijk zijn van het Openbaar vervoer. Want op dit moment - kwart voor tien vanochtend - begint aan de Brabantlaan te 's-Hertogenbosch een vergadering van Gedeputeerde Staten, waarin akelige zaken besloten zullen worden. Buslijnen worden opgeheven, anderen versoberen en dat alles omdat de regering bezuinigt en de provincie niet van plan is om er zelf een centje bij te leggen.
Het Reizigers Overleg Brabant is zeer ontevreden en stemt er dan ook niet mee in. Dat recht heeft de provincie ze zelf gegeven, twee jaar geleden...

En zo geweldig is dat openbaar vervoer niet, daar in het Brabantse land. Er zijn talloze plaatsen waar dorpsbewoners zèlf de chauffeurs moeten leveren voor de bus in hun buurt. En zelfs dan wordt er op hun diensten bezuinigd.
Vraag het Evert Bos. Hij was bijna een kwart eeuw geleden één van de oprichters van de allereerste buurtbus - in Zijtaart - een kerkdorp onder de rook van Veghel.
Zijn mooie plannen voor een 1-uurdienst zijn voorlopig van de baan...
Een reportage van Gerrit Kalsbeek.

---

De derde generatiepil uit het ziekenfondspakket

In 1995 wees onderzoek uit dat de derde generatie anticonceptiepil een verhoogde kans op trombose geeft. Toch besloot de Europese geneesmiddelenautoriteit, de EMEA, twee jaar geleden dat deze pil niet van de markt af hoefde en nog steeds mag worden verstrekt.
De Vereniging voor Vaatpatiënten vindt nu dat de derde generatiepil uit het vergoedingenpakket moet worden geschrapt. Dat schrijft Marjolein de Booijs, consulente van de vereniging voor Vaatpatiënten in haar decembernummer van het blad Hartezorg.

Aan de telefoon is Marjolein de Booijs.
Waarom mag de 3e generatiepil van haar niet meer worden voorgeschreven? En hoe weet de patiënte of ze een derde generatiepil heeft?
Aansluitend een discussie met Ursie Lambrechts, Kamerlid voor D’66 en Siem Buys, Kamerlid voor het CDA.

---