HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Jeugdwerkloosheid

Gesprek met Hans de Boer – voormalig voorzitter van MKB Nederland - die als leider van de Taskforce Jeugdwerkloosheid veertigduizend leerbanen binnen moet slepen om de steeds verder oplopende jeugdwerkloosheid tegen te gaan. 'Elke werkloze jongere moet binnen een half jaar aan het werk of in de schoolbanken zitten', stelt De Boer.

---

Leren in de praktijk

Mocht u doelloos over straat zwerven - zonder zinnig diploma op zak - stap dan eens binnen bij een van de SSPB-opleidingen in ons land. De Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Bouw te Dordrecht bijvoorbeeld. Ze worden gefinancierd door de bouwsector met als doel voldoende geschoold personeel op voorraad te hebben.
Je maakt daar kans op een betaalde baan en dan krijg je ook nog een opleiding tot timmerman. Sterker nog, in de regio Rijnmond bestaat er sinds kort het 'Saturnus-pilot project'. Dan kan je kiezen uit nog veel meer soorten werk. Neem Marc Reuvers. Van z'n vader mocht hij de bouw niet in en dus ging hij maar naar een landbouwschool. Maar eigenlijk heeft Marc de pest aan beesten en planten en na drie jaar had Marc het wel gezien. Nu is hij, zonder diploma, maar mèt strenge leermeester, aan de slag op een bouwplaats bij het industrieterrein van Groot Ammers. Een reportage van Gerrit Kalsbeek.

---