Interview

Interview

Samenwerking in het hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten gaan steeds meer samenwerken. Zo komt er geleidelijk een einde aan de tweedeling in het Nederlands hoger onderwijs. Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, is daar blij mee. Nederland is gebaat bij een gevarieerd onderwijsstelsel, waarbij het onderscheid tussen beroepsgericht en wetenschappelijk onderwijs verdwenen is en er op alle niveaus innovatie plaats heeft. Leijense wordt onpasselijk van het verschil dat nog steeds gemaakt wordt tussen zijn hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Hij wordt misselijk van het voorstel dat HBO-afgestudeerden straks toch weer net iets minder bachelor zijn dan universiteiten en dat geldt ook voor de masters. Het Ministerie van Onderwijs is volgens Leijnse teveel gericht op het selecteren van studenten voor topopleidingen. Leijense gaat in debat met staatssecretaris Annette Nijs.

---

Minister de Geus ligt onder vuur

Minister de Geus van Sociale Zaken ligt onder vuur. Hij heeft de Kamer onjuist ingelicht over de UWV, dé uitkeringsinstantie die de WW en de WAO uitvoert. Iedereen kan zich wel voorstellen dat daar wel wat over te klagen valt. Die uitvoering loopt niet echt op rolletjes, om het maar eens zacht uit te drukken. Maar nee, daar gaat het niet over. Het gaat over te hoge herinrichtingskosten van het hoofdkantoor van de UWV. Zo'n 1,2 miljoen meer dan opgegeven. Ophef en rumoer al om. Over het beleid ten aanzien van de sociale verzekeringsuitkering, over hoe die UWV als uitkeringsinstantie zich van zijn taken kwijt.... daarover is weinig zorg of ophef te bespeuren. Het gaat over kranen en marmer en niet over beleid.

Gerard Legebeke praat met Bert Bakker, Tweede Kamerlid voor D'66.

---

advertentie