Interview

Interview

Slotgesprek Experiment Nederland

Gesprek met oud-milieuminister Pieter Winsemius - vandaag de dag verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) - over de inrichting van Nederland. Aan de vooravond van de presentatie van de Nota Ruimte, waarin het kabinet meer vrijheid propageert voor bouwers, presenteerde Winsemius een plan waarin hij stelt dat het roer in Nederland om moet waar het gaat om het ruimtelijke beleid. ‘We moeten af van de scheiding tussen stad en platteland’, is zijn devies. Wat gaat dat in de praktijk betekenen voor natuurbehoud, verstedelijking en de totale aanblik van Nederland?

Met dit gesprek is de vierdelige reportageserie 'Experiment Nederland' afgerond, waarin architecten en stedenbouwkundigen de vraag beantwoordden hoe ze Nederland zouden inrichten wanneer ze nergens aan gebonden zouden zijn.
---

Functioneren van de Tweede Kamer

In navolging van de vice-voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, heeft nu ook VVD-coryfee Henk Vonhoff zijn zorg uitgesproken over het functioneren van de Tweede Kamer. In NRC Handelsblad van zaterdag zei oud Tweede Kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-commissaris van de Koningin - Henk Vonhoff - dat het hem zorgen baart dat er sprake is van een systematisch gebrek aan politieke controle door de volksvertegenwoordiging. Door dat gebrek aan controle is er steeds meer behoefte aan parlementaire enquêtes. En zo hoort dat niet te zijn. 'Van een zwaar parlementair onderzoeksmiddel om verantwoordelijkheden van de regering vast te stellen, is het verworden tot een middel om media-aandacht te trekken', aldus professor Henk Vonhoff. Gerard Legebeke praat met hem.
---

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Slotgesprek Experiment Nederland

vanaf 00:51:20

advertentie