Interview

Interview

Toekomst van de NS

Wat voor bedrijf moet de Nederlandse Spoorwegen zijn? Een onderneming waarvoor de maatschappelijke verankering en dienstverlening voorop staat? Of een bedrijf dat financieel sterk genoeg is om te concurreren in Europa op de vrije markt?

In juni keurde de ministerraad de nieuwe vervoersconcessie goed, waarin staat dat de NS tot 2008 de tijd heeft zijn zaken op orde te krijgen, zonder dat het op kwaliteitseisen afgerekend kan worden. In september debatteert de kamer hierover, en alle partijen hebben nu al laten weten de afspraken wel erg coulant voor de NS te vinden.

In de zomerluwte voor het kamerdebat een interview met president-directeur van de NS, Aad Veenman. Onder meer over de nieuwe concessie die de NS met de overheid is overeengekomen, de volgens minister Peijs tegenvallende interesse van het bedrijfsleven voor infrastructuur, en de marktwerking die bij de NS volgens het CDA desastreus heeft uitgepakt.
---

Rik Blöte

Ruim anderhalf jaar geleden werd Richard Rik Blöte door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot TBS met dwangverpleging, omdat hij zijn woning aan de Hektor Berliozstraat in brand had gestoken. Hoewel de rechter uitdrukkelijk geen gevangenisstraf oplegde, verdween Rik toch in de koepelgevangenis te Haarlem omdat er geen plaats was in een Tbs-kliniek.
Uit eerdere uitzendingen van de VPRO was al gebleken dat Rik een jongeman is met een autistische stoornis, die door diverse hulpverlenende instanties is verwaarloosd. Een paar jaar voor zijn veroordeling tot tbs werd hij uit de zwakzinnigenzorg gezet en betrok hij een bovenwoninkje in de Haagse wijk Waldeck. Stichting Zorgmanagement Haaglanden en de grote GGZ-instelling Parnassia zouden hem van ambulante hulp voorzien. Met een zakcentje voor de boodschappen lieten ze 'm aan zijn lot over. Zijn enige vriendin was ex-buurvrouw Greet. Maar ook zij kon niet voorkomen dat het misging.
Nu, 17 maanden later zit Richard nog steeds in de gevangenis, zonder uitzicht op Tbs-plaats. Hoewel, gisteren liep het ultimatum af dat zijn advocaat Meester Klaassen heeft gesteld aan justitie.
Een reportage van Gerrit Kalsbeek.
---

Waar het om gaat: PvdA wil het bedrijfsleven er wel bij betrekken

Waar het nu om gaat is dat PvdA-kamerlid Sharon Dijksma teleurgesteld is dat minister Peijs zegt dat ze niet meer op het bedrijfsleven rekent als medefinancier van nieuwe wegen en spoorlijnen. Dat is toch wel opvallend, dat uitgerekend de PvdA de minister nu maant om toch vooral het bedrijfsleven er wel bij te betrekken. Gerard Legebeke praat met Sharon Dijksma.
---

advertentie