Interview

Interview

Crisis in de rechtsstaat

Gesprek met advocaat Britta Böhler die deze week haar boek “Crisis in de rechtsstaat” presenteert. Böhler, die als advocaat optrad in uiteenlopende zaken als die van Volkert van der G., prinses Margarita en Mullah Krekar, betoogt in haar boek aan de hand van haar ervaringen in deze zaken hoe zeer de rechtstaat bedreigd wordt door gelegenheidswetgeving, privacyschendende antiterreur maatregelen en dubbele maatstaven.

Titel: Crisis in de rechtstaat
Uitg. de Arbeiderspers
ISBN 90 295 0460 9/ NUR 740
Vanaf vrijdag 3 september in de winkel
---

Waar het om gaat: CDA achterban

Waar het nu om gaat is het CDA. De achterban wel te verstaan.
In februari van dit jaar lieten de provinciale voorzitters van de partij weten dat het genoeg was met de bezuinigingen. Dat er wat hen betrof niets meer af kon en dat dat signaal luid en duidelijk aan de CDA politici in Den Haag overgebracht zou worden.
Gisteren liet het CDA kader weten volledig achter hun voormannen te staan. De achterban is om.
De CDA provincievoorzitters schrijven de ommezwaai toe aan de uitleg die zij de afgelopen maanden kregen van hun ministers en kamerleden.

Ger Jochems vraagt op zijn beurt uitleg aan Dinant Ekkel, voorzitter van het CDA Flevoland.
---

advertentie