Interview

Interview

Gesprek met Jan Mahmud Beerenhout, die als zogeheten 'voorpostambtenaar' in Amsterdam decennia lang intermediair was tussen de migranten in de Indische Buurt, de Dapperbuurt en het gemeentebestuur. Beerenhout, die zich al op jonge leeftijd bekeerde tot de islam, maakte in de late jaren zestig deel uit van een team dat gastarbeiders wierf en selecteerde in Turkije en Marokko. Vanaf het moment dat gezinshereniging in Nederland mogelijk werd gemaakt, halverwege de jaren zeventig, wees Beerenhout consequent op verontachtzaming van de problemen die de komst van grote groepen migranten in ons land met zich meebracht. Op het stadhuis en binnen zijn partij, de PvdA, maakte hij zich niet altijd even populair met zijn publiekelijke aanvallen op de multiculturele samenleving. Al ver voor de opkomst van Pim Fortuyn stond Beerenhout een monoculturele samenleving voor, waarin moslims zich terughoudend opstellen en iedere migrant de taal vloeiend spreekt en zich in hoge mate aanpast aan de Nederlandse cultuur. Juist nu veel van zijn ideëen gemeengoed lijken te zijn geworden, zij het vooral buiten de gelederen van zijn partij, gaat Jan Beerenhout met de VUT.
---

advertentie