Interview

Interview

Gisteren maakte minister Van der Hoeven van Onderwijs haar nieuwe plannen met het VMBO, het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, bekend. In het kort: er komt meer aandacht voor het praktijkonderwijs binnen het VMBO - zowel organisatorisch als financieel - in de vorm van 100 miljoen extra voor een betere inrichting van de praktijklokalen. Bovendien moeten de opleidingen op VBO en het MBO beter op elkaar worden afgestemd om de doorstroming te bevorderen.

Daarnaast maakten zowel CDA als PvdA recentelijk bekend dat ze aparte plannen zullen indienen in de Tweede Kamer ter verbetering van de onderwijsvorm waar verreweg de meeste leerlingen - zo’n tweederde van alle leerlingen in Nederland - naartoe gaan en waar verreweg de meeste problemen zijn.

Een debat met Leo Lenssen, directeur van het Regionale Opleidinscentrum (ROC) in Amsterdam, ’t Sticht en Amersfoort; Ton van Haperen, VMBO-leraar en vakdidacticus algemene economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam; en Aart Mosterd, onderwijsspecialist van het CDA in de Tweede Kamer. Chris Kijne leidt het debat.
---

Tussen de inmiddels tot één gemeente gefuseerde plaatsen Sittard en Geleen ligt een stukje land van zekere natuurwaarde: het zogenaamde Middengebied. Dit landje is de belangrijkste verbinding voor dieren om van het hoog- naar het laagterras van de Maas te komen.

De gemeente heeft besloten het gebied vol te bouwen met huizen. Sterker nog, op de ene helft staan de huizen er al. Het tweede landje is nu nog leeg en mooi. Moet dit ook bebouwd worden? De gemeente vindt van wel, maar uit recent onderzoek - door de provincie overgenomen in haar voorlopige woonvisie - blijkt dat de bevolking door de vergrijzing en het wegtrekken van jongeren zó hard terugloopt, dat er misschien wel nauwelijks huizen in Sittard/ Geleen gebouwd hoeven te worden.
Verslaggever Teun van de Keuken trok naar de voet van het Limburgs Heuvelland en sprak daar onder andere met groenredder Sander Alers en wethouder Theo Hanssen.
---

Waar het nu om gaat is het ontslag van drie politiemensen van het korps Zuid-Holland-Zuid wegens ernstig plichtsverzuim. 'Disproportioneel en grotesk', dat zijn de woorden van de heer Tournier, voorzitter van de politievakbond ANVP. De agenten zouden betrokken zijn bij uitstapjes in diensttijd buiten de regio, bij snelheidsovertredingen en onderlinge discriminerende en seksistische telefoongesprekken. Een gesprek met meneer Tournier. Elles de Bruin praat met hem.
---

advertentie