Interview

Interview

Woensdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de reorganisatie van de WAO. Het heikele punt is nu nog wie straks de uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten moet gaan verzorgen oftewel de mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt worden verklaard.
CDA en D66 vinden dat de private verzekeraars dat moeten doen, de VVD wil alles bij de overheid - het UWV - houden en minister De Geus wil dat die beide met elkaar gaan concurreren.

Vorige week kwam men er niet uit en het wachten was op nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau over de financiële gevolgen van de diverse opties. Die zijn er inmiddels. Maar afgezien van de vraag naar de meest wenselijke WAO-regeling, roept dat vooral de vraag op of hier de berekeningen van het CPB niet een veel te grote rol gaan spelen in de politieke besluitvorming, zoals volgens sommige criticasters van het Nederlandse politieke bedrijf steeds vaker het geval is. En daar weer achter liggen de vragen naar de onafhankelijkheid van het Centraal Planbureau en de betrouwbaarheid van de sommetjes die daar gemaakt worden.
Kortom, allemaal vragen die maar door één man beantwoord kunnen worden, CPB-directeur Henk Don.
---

Kinderen onder de achttien jaar, die van iets strafbaars verdacht worden, komen bij de kinderrechter. Zo ook de ouders die de opvoeding van hun kind niet aankunnen. ittingen van de kinderrechter zijn niet openbaar. Op de ouders, de kinderen zelf en de hulpverleners na, mag niemand ze bijwonen.

Voor de serie ‘Standplaats Kinderrechter’ maakte de rechtbank in Amsterdam een uitzondering. Verslaggever Irene Houthuijs kreeg toestemming om bij een groot aantal zittingen aanwezig te zijn. Alle betrokkenen, ouders, kinderen, openbaar ministerie en advocaten stemden daarmee in.
De komende weken brengt Irene Houthuijs haar verslag uit vanuit de besloten zittingzaal.

Vandaag aflevering één: de ondertoezichtstelling van een dertienjarig meisje. Pas tijdens de behandeling blijkt dat haar oudere broer al een week in een politiecel zit. En dat de Raad voor de Kinderbescherming en zijn gezinsvoogd daar niet van op de hoogte zijn.
---

advertentie