Interview

Interview

Deel vijf van de zesdelige reportageserie ‘Standplaats Kinderrechter’. De komende weken doet De Ochtenden verslag vanuit de doorgaans besloten zittingzaal van de Amsterdamse kinderrechters. Zittingen van de kinderrechter zijn niet openbaar. Voor deze serie heeft de Amsterdamse rechtbank een uitzondering gemaakt. Ouders, de kinderen zelf, hulpverleners, het Openbaar Ministerie en de advocaten stemden daarmee in.
In deze op één na laatste aflevering wil een moeder haar twee uit huis geplaatste dochters terug.
---

In Nederland werd onlangs door de Eerste Kamer geruisloos een wet aangenomen die politie en justitie de bevoegdheid geven om gegevens over personen en hun handelen op te vragen bij instellingen. En ook in Europa willen politici de telefoon-, email-, en internetgegevens van alle Europese burgers vastleggen.
Gaan we de kant op van een totalitaire staat, die al onze bewegingen controleert, of zijn al deze maatregelen noodzakelijk om ons te beschermen? Een gesprek hierover met Jacob Kohnstamm, de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
---

advertentie