Interview

Interview

In de aanloop naar Prinsjesdag debatteren we iedere dinsdag over een politiek thema. In deze aflevering: de rem op grote infrastructuurprojecten.

Eerst twee uitspraken:
’Kom allemaal eens uit je hol. In plaats van te bewaken, te beheersen en te controleren!’
En:
‘Dit land is zo met regels dichtgetimmerd dat we bijna niks meer kunnen doen.'

De eerste uitspraak is van stedenbouwkundige Riek Bakker, bekend van projecten als de Kop van Zuid en Leidsche Rijn. De tweede uitspraak is van oud-LPF-minister Roelf de Boer, tegenwoordig voorzitter van Deltalinqs, de club van havenondernemers.
In Nederland, zo stellen zij, moeten nodig andere regels gelden voor megaprojecten. De Tweede Maasvlakte, door parlement en politiek goedgekeurd, stuitte op bezwaren bij de Raad van State en is enkele jaren uitgesteld. Voor de magneetzweeftrein, die de Randstad en het Noorden moet verbinden, krijgt niemand de handen meer op elkaar uit angst dat het project een zelfde lot beschoren is als de vermaledijde Betuwelijn. Hoewel de twee projecten totaal verschillend van aard zijn, hebben ze 1 ding gemeen: het zijn megaprojecten die vooralsnog niet van de grond komen.
Hoe komt dat? Is Nederland inderdaad bedolven onder de regels waardoor een rem op megaprojecten ontstaat? En is er sprake van gebrek aan durf om grote projecten aan te pakken? We praten daar vanochtend over met drie gasten: de eerder geciteerde Riek Bakker en Roelf de Boer, en ook met PvdA-parlementarier Diederik Samson.
---

Onder het motto "Rotterdam Durft" weert Rotterdam armoedzaaiers uit de stad en vervolgens worden achterstandswijken vanzelf weer mooi en goed. Dat is in ieder geval het idee.
Helaas is de praktijk weerbarstiger. In plaats van woongenot groeit de leegstand en het aantal huisjesmelkers neemt zienderogen toe. Onze verslaggever Gerrit Kalsbeek ging naar de Maternessedijk, een van de vele straten waarmee het Rotterdamse gemeentebestuur grootste plannen heeft. Hij sprak met vier personen die allen hopen dat de gemeente van haar dwaalweg terugkeert: een Tweede-Kamerlid, een gemeenteraadslid, een huiseigenaar en een huurder die binnenkort op straat komt te staan. Maar dat zou wel heel veel politieke moed vergen.
Erger nog, er zijn plannen om de methode Rotterdam landelijk in te voeren.

.

advertentie