Interview

Interview

In de aanloop van Prinsjesdag debatteren we iedere dinsdag over een politiek thema, dat betrekking heeft op één van de Ministeries. Vandaag het Ministerie van Justitie.
Een debat over het Openbaar Ministerie.
De verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie valt in de afgelopen jaren rechtstreeks onder de Minister. In hoeverre is dit mede oorzaak van de problemen die nu bij het Openbaar Ministerie spelen?
---

Te pas en te onpas wordt laatste jaren door bestuurders en wetshandhavers in Nederland flinke taal gebezigd over de manier waarop overlast veroorzakende Antilliaanse jongeren moeten worden ‘aangepakt’, zoals dat dan ook doorgaans heet. Niet helemaal onbegrijpelijk wanneer we de cijfers laten spreken: van de Antilliaanse gemeenschap in ons land was in 2003 62% jonger dan 25 jaar, ongeveer de helft daarvan, 42 procent, was werkloos en van Antillianen tussen de 12 en 24 jaar pleegt tien procent een of meerdere delicten. Een op de negen is dat, terwijl dit voor autochtone Nederlanders 1 op 40 veertig is.
Niemand zal dus ontkennen dat er een probleem is, maar is al die harde taal ook de oplossing?

advertentie