Interview

Interview

Een jaar geleden is het inmiddels dat Mohammed B. in de Linnaeusstraat op de fiets langszij kwam en het vuur opende op Theo van Gogh. Het lijkt veel korter, en dat zegt genoeg. Verwarring en depressieve introspectie heersen nog steeds. Dit zijn de woorden van Sjoerd de Jong, redacteur van NRC Handelsblad, die afgelopen zaterdag in zijn krant een pleidooi doet voor een soort politieke en maatschappelijke 'grote coalitie' die een eind maakt aan de polarisatie. Want Nederland snakt naar verlichting.
Een gesprek met Sjoerd de Jong en Gabriel van den Brink, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Het boek van Sjoerd de Jong heet: "Spijtwraak' (Prometheus uitgave).
---

Terwijl we, bijna november, in ons t-shirt buiten zitten en op de tv de laatste beelden van overstromingen voorbij zien we trekken, dan weten we het zeker: het klimaat wereldwijd en dus ook bij ons verandert. En inderdaad, ons klimaat verandert , maar pas tegen het einde van deze eeuw zullen de effecten van klimaatverandering in Nederland "problematisch'' worden.
Dat blijkt uit het gisteren verschenen rapport 'Effecten van klimaatverandering in Nederland' dat door onderzoekers van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris van Geel van Milieu. De onderzoekers constateren ook dat de klimaatverandering die gaande is niet alleen nadelen heeft. Over de voordelen spreek ik met drie onderzoekers van het MNP die meeschreven aan het rapport, en wel specifiek over de economische, de natuur- en de gezondheidsgevolgen.
Te gast zijn

advertentie