Het Interview

Het Interview

In de week waarin nationale instituten als het NOS Journaal en Met het Oog op Morgen hun jubilea vieren, waarin opnieuw dalende oplages van de dagbladen bekend worden gemaakt en waarin de publieke omroepen zich opmaken voor een zwaar jaar, stuurt vanaf zijn werkadres in Indiania, in de VS, docent-onderzoeker Journalistiek en Media Mark Deuze via de mail een artikel rond waarin hij de traditionele journalistiek nog net niet dood verklaart, maar veel scheelt het niet. 'De journalistiek lijkt overbodig omdat de samenleving steeds meer een redactioneel karakter krijgt, waarin iedereen voortdurend met elkaar in nieuwsvergadering zit om te besluiten wat de meest belangrijke en relevante informatie van de dag, het uur of het moment is'. Journalistiek is, stelt Deuze, in wezen niet meer nodig noch relevant in de 2ste eeuw. Nieuwe media laten volgens hem zien wat onder het juk van de 'oude' media altijd al ' ons aller burgerrecht was: zelf journalist worden'. Een discussie met naast Mark Deuze ook Trouw-hoofdredacteur Frits van Exter en Theo van Stegeren, programmamanager van de masteropleiding Journalistiek en Media aan de Universiteit van Amsterdam.*** Meer loon in ruil voor vakantie, luidde vorige week de krantenkop. Het voorstel bleek gevat in een notitie die werkgeversorganisatie VNO-NCW binnenkort aan zijn leden voorlegt. Een ànder voorstel uit diezelfde notitie haalde de krantenkoppen niet, maar is minstens zo ingrijpend: de werkgeversorganisatie wil namelijk ook dat werknemers met een deeltijdbaan niet langer meer uren kunnen opeisen. Tot nog toe is het zo dat werkgevers een dergelijk verzoek niet mogen weigeren. Aan de telefoon Guusje Dolsma, beleidsmedewerker van VNO-NCW, en ook Edith Snoey, voorzitter van Abvakabo FNV.*** Voor een land waarvan de meeste bewoners onder het nivo van de zeespiegel wonen, is waterbeheer vanzelfsprekend van het grootste belang. Sterker nog, het is de oudste democratische overheid die we kennen. Gek genoeg (in deze tijd van klimaatsveranderingen) is het tevens de minst bekende bestuurslaag. Verkiezingsopkomsten zijn onveranderd laag en ook is het vanwege het personenstelsel vaak onduidelijk op wie je kan stemmen en waarom. Toch hebben de waterschappen belangrijke taken zoals het zorgen voor droge voeten (dijken en gemalen), peilbeheer, rattenbestrijding, vaarwegbeheer en op sommige plaatsen zelfs wegenbeheer. Deze maand januari elke dinsdagochtend tussen 9 en 10 uur in de ochtenden een korte serie over deze minst bekende bestuurslaag van ons land: het waterschap.

3 januari - afl 1: droge voeten, mooie meiden en schoon water. Over organisatie en bestuur

10 januari-afl 2: Vroeger was alles beter. Nederland verdroogt, hoe komt dat en wat doen we eraan?

17 januari-afl 3: boer, wat is uw water schoon! over cutters, membranen, bagger en modern zuiveren.

24 januari-afl 4: amersfoort aan zee? toekomst van het waterbeheer. Is de randstad wel te redden?

advertentie