Het Interview

Het Interview

*** Een interview met journaliste Anneke van Ammelrooy over de situatie in Irak, precies drie jaar na de Amerikaans-Britse invasie die Saddam Hoessein ten val bracht. Van Ammelrooy is medeoprichtster van de non-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie Civil Pillar in Bagdad en getrouwd met de hoofdredacteur van Al Sabah.
*** Minister Brinkhorst wil snel een besluit nemen over de splitsing, die het beheer van het energienet loskoppelt van de energievoorziening zelf. Voorstanders gaan er vanuit dat een vrije markt de beste garantie is voor lage prijzen en efficiency, tegenstanders vrezen juist hoge prijzen en verwachten schadeclaims van Amerikaanse bedrijven die in de Nederlandse energiebedrijven hebben geinvesteerd.

advertentie