Het Interview

Het Interview

*** Gesprek met professor Eugene Sutorius die dit weekeinde werd verkozen tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Sutorius is hoogleraar strafrecht (UvA) en raadsheer bij het gerechtshof Arnhem.

advertentie