Het Interview

Het Interview

Michiel van Kempen is schrijver en journalist, letterkundige en Surinamist, en publiceerde als zodanig romans en verhalenbundels, essays en een groot aantal studies over met name de Surinaamse literatuur. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij geruime tijd in Suriname woonde, een jaar of vijf, en ongeveer twee keer zo lang in de Nederlandse dependance , tegenwoordig Amsterdam Zuid-Oost geheten. In de jaren dat Michiel van Kempen er woonde, grofweg van '85 tot '95 van de vorige eeuw, was dat nog gewoon de Bijlmermeer. Op die plek en in die jaren speelt zijn nieuwste roman 'Vluchtwegen'. Een gesprek met de schrijver over zijn nieuwe boek.

Vluchtwegen door Michiel van Kempen, Uitgeverij De Geus, 314 p., 19,90 euro.


***

Sinds maart wordt van iedere migrant die naar Nederland komt - in het kader van gezinshereniging of een huwelijk- verwacht dat hij of zij de Nederlandse taal onder de knie heeft, en een zogeheten inburgeringstoets heeft afgelegd. In het land van herkomst, welteverstaan.
Hoe pak je dat eigenlijk aan als je ergens hoog in de Rif woont? Hoe groot is het aanbod van inburgeringscursussen ginds? En wat nu als je analfabeet bent en je hebt nauwelijks inkomen? Allemaal vragen die Rachel (spreek uit Raa-gel) Zuilhof onderzocht. Zij is cultureel antropologe en studeert volgende week aan de Vrije Universiteit af op een doctoraalscriptie over het onderwerp.

advertentie