Het interview

Het interview

Volgens critici zoals Wouter Bos en de Stichting Kennisland heeft het Innovatieplatform bijna niets concreets bereikt de afgelopen jaren. Het platform werd door premier Balkenende in het leven geroepen om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Heeft het platform inderdaad gediend als een 'ijsbreker' en gaat het de goede kant op, of raakt de innovatie steeds verder verwaarloosd? Rein Willems, Shell-directeur en prominent lid van het platform, reageert op de kritiek.

Deel twee van een reportageserie van Gerrit Kalsbeek over de invloed van ambtenaren op een gemiddelde gemeente zoals Alkmaar.
Hoe heftig de komende verkiezingstrijd ook mag worden, op een punt lijken de grote partijen het wel eens: er moet gesneden worden in het ambtenarenkorps. Maar mocht het nieuwe kabinet na de formatie daartoe met concrete voorstellen komen, dan zijn die hoogstwaarschijnlijk geschreven door ambtenaren. Hoeveel macht heeft de 4e macht?!

Twee jaar na de toetreding tot de Europese Unie verkeert lidstaat Hongarije in een politieke en financiële crisis die zijn weerga niet kent. Zo blijkt de zittende premier stelselmatig economische statistieken vervalst te hebben en ongedekte uitgaven gedaan te hebben in een poging de kiezers te paaien. Naar nu blijkt zit het land opgescheept met een begrotingstekort tussen de 25 en 100 miljard euro. Een gesprek hierover met Laszlo Maracz, universitair docent Oost-Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

advertentie