Het interview

Het interview

In het onderhoud een gesprek met oud-journalist en wetenschapper Freek van Workum, die een rapport schreef over de manier waarop de Nederlandse overheid en de Minister van Vreemdelingenzaken uitvoering gaven aan een motie waarin hen werd opgedragen 'ruimhartigheid' te betrachten bij de herbeoordeling van asielaanvragen van vluchtelingen uit Srebrenica, die na begin 2000 ons land binnen kwamen. Dit vanwege 'de bijzondere betrokkenheid van Nederland bij degenen die de val van Srebrenica hebben overleefd', en de eerdere erkenning van de 'bijzondere status van vluchtelingen uit Bosnie'. Tineke Huizinga, Tweede Kamerlid voor de Christen-Unie reageert.

Naar aanleiding van de thema-avond van de VPRO-televisie zondagavond, De Stem uit de Sportkantine, is via internet onderzoek gedaan naar de houding van de kijker-kiezers. Vandaag de uitslag hiervan bij ons, van commentaar voorzien door de politicoloog Andre Krouwel, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die op woensdag bij onze collega's van de EO fungeert als stemtherapeut voor de zwevende kiezers.

Een gesprek met FNV voorzitter Agnes Jongerius net terug van een bezoek aan China. Over de betekenis die de concurrentiekracht van de Chinese economie zal hebben voor de arbeidsverhoudingen in Nederland.

advertentie