Nederland en de meetbare effecten

Het interview

Nederland en de meetbare effecten

Het interview

... imago en reputatie van Plan (voorheen Fosters Parents), de wisselende overheidsinzichten ten aanzien van ontwikkelingsorganisaties, en de roep om meer meetbaarheid van effecten.

WETHOUDER DAGINDELING
Sinds kort zijn in een aantal gemeenten, waaronder Deventer, wethouders speciaal belast met het onderwerp 'tijdenregie en dagindeling'. Door de werk- en openingstijden in de gemeente beter op elkaar af te stemmen moeten de opstoppingen op de wegen rond de stad verleden tijd worden, moet de verdeling tussen zorg en arbeid verbeteren, en moeten de Deventenaren bijvoorbeeld ook 's avonds naar het spreekuur van hun huisarts kunnen. Reportage met wethouder Jos Fleskes van Deventer.

DE CUBAANSE JEUGD
Ze vissen, kletsen en flirten er wat. De boulevard van Havana - de malecon - is een geliefde ontmoetingsplek voor Cubaanse jongeren. Ze zijn lang na de revolutie van 1959 geboren en kennen maar één politiek systeem, het socialisme. Waarin iedereen in theorie gelijk is. Hoe denkt de Cubaanse jeugd over hun leven op het eiland? Wereldomroepverslaggever Saskia van Reenen was in Havana en bezocht daar Beatriz en haar zoon Clive. De jongen gaat een avondje stappen met vrienden.