Schiphol vs Chipshol

Het Binnenland

Schiphol vs Chipshol

Het Binnenland

... er een juridisch steekspel plaats tussen Chipshol aan de ene kant, en Schiphol en de overheid aan de andere kant. De bouw van het bedrijventerrein zou onder meer voor onveiligheid zorgen.
Vorige maand stelde de rechter Chipshol in het gelijk en bepaalde dat Schiphol een schadevergoeding moet betalen. Tot wanhoop van de familie Poot laat Schiphol het er ook nu niet bij zitten. Interview met vader en zoon Poot over hun drijfveren en de slepende affaire met Schiphol die steeds absurdistischer trekken lijkt te vertonen.

Passagiersgegevens
Op 1 augustus treedt een nieuwe overeenkomst in werking tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie dat de overdracht van Europese passagiersgegevens aan de VS regelt. Het nieuwe akkoord vervangt een oude overeenkomst waar in Europa veel kritiek op was omdat de privacy van Europese burgers geschonden zou worden. Ook het Europees Hof van Justitie in Luxemburg had er veel moeite mee. Volgens burgerrechtenspecialisten is de nieuwe overeenkomst nog slechter dan de vorige. Toch treedt het verdrag dat door alle Europese regeringen werd ondertekend nu al in werking. Nog voor het door alle 27 lidstaten van de EU is geratificeerd. 10 van die landen waaronder Nederland laten de ratificatie over aan het parlement. De VPRO spreekt met Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, dat in Nederland advies moet uitbrengen.