Recht in Turkije

Het Interview

Recht in Turkije

Het Interview

... een groot project, waarbij twintig gerechtshoven en duizenden Turkse rechters, aanklagers en stafmedewerkers moeten worden opgeleid om de kwaliteit van de Turkse rechtspraak te verbeteren. Ingelse en zijn vrouw en twee kinderen zijn te gast en spreken over hun ervaringen in Turkije. Over het Turkse recht, de cultuur en de politiek, en hun privé-ervaringen in Ankara.