De Ochtenden aan tafel met.....

De Ochtenden aan tafel met.....

Hij blikt vooruit op de - goedddeels uitlekte -
Miljoenennota, en becommentarieert de voorzittersverkiezing bij de
PvdA en de VVD-crisis. De Beus was verbonden aan de PvdA, maar stemde
bij de verkiezingen CDA. En Advocaat Willem Anker is te gast in zijn
tweewekelijkse rubriek over juridische zaken, Anker is pleiten.

Kristien Hemmerechts
In het land van Dutroux
Uitgeverij Atlas
ISBN 97 89 045 007267

advertentie