Aan Tafel met...

Aan Tafel met...

het projectplan "emancipatie en maatschappelijke activering van allochtone mannen". Voor alle allochtone mannen, die niet met hun vrouw mee-geemancipeerd zijn. Bilal Sahin, van het vadercentrum Adam in Den Haag, vertelt hoe geemancipeerd de allochtone mannen zijn.
En Janneke van Gog over de Afrika scriptieprijs die zij ontving

advertentie