De Ochtenden aan Tafel

De Ochtenden aan Tafel

... wat de rechtspraak aankan met de grote toename aan kennis over biologische risicofactoren voor crimineel gedrag. Hoe moeten behandelaar, rechter, officier van justitie en politicus omgaan met deze nieuw verworven kennis?

Rechtspraak in Nederland
Rechter Wil Tonkens-Gerkema is te gast. Tonkens, vice-president van de Amsterdamse rechtbank, neemt na zes jaar afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Staat de rechtspraak er in Nederland beter voor dan toen ze begon?

Venezuela
De president van Venezuela, Hugo Chavez, is een meester in het provoceren. Maandag bracht hij tot afgrijzen van aartsvijand Amerika een officieel staatsbezoek aan president Ahmedinejad van Iran. Daarvoor maakte hij ruzie met de Spaanse koning en zaaide hij paniek toen hij aankondigde een nucleair programma te starten. Wat zit hier achter? Een gesprek met correspondent Edwin Koopman die aan een boek over Chavez werkt.

Ik zal je leren!
In deze tweewekelijkse onderwijsrubriek is docent en lerarenopleider Ton van Haperen te gast. Vandaag over de aangekondigde stakingen in het voortgezet onderwijs.

advertentie