De ochtenden, binnenland

De ochtenden, binnenland

Marktwerking in de Thuiszorg

Om de toenemende vraag naar zorg op te vangen, zet de overheid met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vanaf 1 januari in op meer mantelzorg. De thuiszorg verhuist naar de gemeenten, die zelf kiezen welke zorgaanbieder ze willen inschakelen. Daarmee wordt marktwerking in de thuiszorg geïntroduceerd. Theologe en docent ethiek Jeannet van de Kamp werkte een jaar als alfahulp in de thuiszorg. Over haar ervaringen als verzorger van vier alleenstaande vrouwen van rond de 80 schreef ze een boek, Kon ik het zelf nog maar. Een interview over haar ervaringen in de thuiszorg en de vraag of de nieuwe wetgeving tegemoet komt aan de problemen in de sector.

Het boek “Kon ik het nog maar zelf” wordt uitgegeven door COSBO-stad-Utrecht en is verkrijgbaar op het kantoor van COSBO-stad-Utrecht, Frederik van Eedenstraat 5a, Utrecht. Telefoon: 030 2965108.
Het ISBN nummer is: 90-902-0660-4
Het boek is eveneens te bestellen door het overmaken van een bedrag van Euro 15,- (inclusief verzend- en administratiekosten) op rekeningnummer 169647 ten name van Stg Cosbo stad Utrecht, onder vermelding van Cosboboek, uw naam, adres en postcode.

Het Transitorium, deel 4

U bent oud, u bent ziek en de dokter kan er niks meer aan doen. Wat moet u dan? Terug naar huis kan niet. Het verpleeghuis heeft een lange wachtlijst. Het verzorgingshuis zit ook vol. Grote kans dat u dan in 'Het Transitorium' terecht komt, de wachtkamer voor mensen die uitbehandeld zijn. In het Transitorium van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, afdeling B7, verblijven voornamelijk mensen van tachtig jaar of ouder. De meesten zijn dementerend. Gemiddeld blijven ze daar twee tot drie maanden. Verslaggever Irene Houthuijs volgt deze weken drie patiënten van B7. Vandaag de vierde en laatste aflevering.

Somalisch Ultimatum

Vandaag loopt het ultimatum af dat de Somalische Islamitische milities aan Ethiopische troepen hebben gesteld.
De Ethiopische troepen trokken deze zomer de grens met Somalië over. Zij verdedigen daar de zwakke interim regering van premier Gedi. Begin dit jaar benaderde Premier Gedi de Nederlandse Brigade Generaal Buiten Dienst Henny van der Graaf om een veiligheidsplan op te stellen voor Somalië. Rik Delhaas praat met de generaal. .

advertentie