De ochtenden, binnenland

De ochtenden, binnenland

Het Regeerakkoord
Gesprek over de hoofdlijnen in het regeerakkoord, dat later op de dag openbaar wordt gemaakt. Met oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra, PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Han Noten en zijn ChristenUnie-collega Egbert Schuurman.
Naar verwachting zal er vanmiddag witte rook opstijgen uit de fractiekamers van CDA, PvdA en Christen Unie en dan kan ook eindelijk het regeerakkoord echt openbaar gemaakt worden, maar gelukkig is het inmiddels in zijn geheel in de brievenbus van diverse journalisten beland en dus kunnen we er al gewoon over praten met twee mannen waarmee we twee maanden geleden ook al de stand van zaken doornamen, op het moment dat de eerste poging tot formatie met CDA, PvdA en SP was gesneuveld. Te weten PvdA-senator Han Noten en CDA-er Doekle Terpstra, voormalig CNV-voorzitter en tegenwoordig voorzitter van de HBO-raad.

Reportage Vadercentrum
Reportage over het Haagse vadercentrum Adam, waar mannen uit 49 verschillende culturen dagelijks terecht kunnen voor verschillende activiteiten.

Crisisbeheersing in Atjeh
Pieter Feith is een van de diplomaten die in dienst van Europa wordt uitgezonden om ergens in de wereld een crisis te bezweren. De afgelopen anderhalf jaar was hij de hoogste baas in Atjeh en moest toezien op de naleving van het vredesverdrag van Helsinki uit 2005. Hierin wordt de autonome positie van Atjeh ten opzichte van Indonesië geregeld. Pieter Feith is terug in Brussel om zich voor te bereiden op een volgende missie, wellicht in Kosovo. Een gesprek over tijd in Atjeh.

advertentie