Het interview

Het interview

Verrommeling en Lelijkheid

Interview met projectontwikkelaar Rudy Stroink. Uit zorg over de verrommeling en lelijkheid van het Nederlandse landschap heeft hij met een aantal collega's de werkgroep Laten we Nederland mooier maken opgericht. De projectontwikkelaars pleiten - net als Rijksbouwmeester Mels Crouwel overigens - voor een sterkere sturing vanuit de rijksoverheid. Diezelfde rijksoverheid geeft in haar ruimtelijke ordeningsbeleid juist veel vrijheid aan lagere overheden en marktpartijen om zelf te beslissen wat waar gebouwd mag worden.

De glastuinbouw en de CO2-uitstoot

Reportage over initiatieven in de glastuinbouw om het energieverbruik drastisch te verminderen. Steeds meer tuinders investeren in voorzieningen, waarmee ze juist zelf energie gaan leveren.

Amerikaanse aanval op Iran?

Is Amerika bezig een aanval op Iran voor te bereiden? Diverse analisten in Amerika menen van wel. Een interview met Jan Willem van Waning, marinekolonel bd. en voormalig militair attaché in Washington over een eventuele militaire actie tegen Teheran.

advertentie