Vpro "de ochtenden"

Vpro "de ochtenden"

09.00 - 10.00: Interview

09.12 - Een goed gesprek
Een goed gesprek van Marjan Luif met Hans Leendertse.

09.16 - De waarde van de Euro
We hebben hem nog maar net, de euro, maar nu al staat de waarde van de nieuwe munt onder druk. Het inflatiecijfer was sinds 1982 niet meer zo hoog als in het afgelopen jaar. En in de eerste maand van dit jaar sloeg de geldontwaarding opnieuw toe.
Waaróm is de inflatie in Nederland zoveel hoger dan in andere landen van de Europese Unie? Hebben we er wel goed aan gedaan om de harde Nederlandse gulden te vervangen door de euro? En wat staat ons nog te wachten?
Gesprek met prof. dr. Arnold Heertje, sinds 1999 met emeritaat als hoogleraar staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

09.37 - De sluiting van voorleesstudio Groningen
Reportage over de voorleesstudio voor blinden in Groningen die met sluiting wordt bedreigd.

09.47 - Zimbabwe
De EU heeft besloten de waarnemersmissie uit Zimbabwe in haar geheel terug te trekken na het uitzetten van het hoofd van die missie. Aan de telefoon Klaas van Walraven van het Afrika Studie Centrum.


10.00 - 11.00: Buitenland

10.05 - Sierra Leone
Na tien jaar oorlog is in Sierra Leone - jarenlang bestempeld als het meest hopeloze land van het Afrikaanse kontinent - een vredesproces op gang gekomen. De belangrijkste rebellenfaktie is ontwapend en de Verenigde Naties hebben de kontrole in hoofdstad Freetown overgenomen. Dit jaar wordt een tribunaal opgestart; rebellenleider Sankoh zit al achter de tralies. Te gast is publicist Linda Polman die afgelopen anderhalf jaar in Sierra Leone verbleef.

10.22 - Cambodja, vrouweneiland Koh Kor
De gewelddadige revolutie van Pol Pot en zijn rode Khmers uit de zeventiger jaren laat nog steeds sporen na in het dagelijks leven van Cambodja. Het aantal vrouwen dat slachtoffer is van huiselijk geweld en seksueel misbruik ligt erg hoog. Een Zwitserse hulporganisatie biedt deze vrouwen de mogelijkheid een nieuw leven te beginnen op het 'vrouweneiland' Koh Kor. Een reportage van Fieneke Diamand.

10.43 - Fred Eaglesmith
Optreden van de Canadese singer/songwriter Fred Eaglesmith, veelzijdig zanger en performer die al twintig jaar in de Verenigde Staten en Canada optreedt voor country en western, folk en blue grass-liefhebbers. Eaglesmith treedt voor het eerst op in Europa, is op tournee in Nederland en treedt nu ook op bij de VPRO.


11.00 - 12.00: Wetenschap (Noorderlicht)

11.06 - De effectiviteit van het International Criminal Court
De verwachting is dat in het voorjaar het International Criminal Court (ICC) in Nederland zijn deuren opent. Het Hof gaat zich bezighouden met drie categorieen misdrijven: volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Machteld Boot deed onderzoek naar de totstandkoming van en de te verwachten effectiviteit van het ICC. Zij promoveerde afgelopen vrijdag aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).

11.31 - De anti-RSI-zweefstoel
Een recente uitvinding, de zogenaamde perfecte bureaustoel, die RSI tegengaat.

11.41 - Ratten schizofreen door te weinig zon?
Kan gebrek aan zon leiden tot schizofrenie? Recent onderzoek aan ratten werpt licht op deze omstreden theorie.

11.49 - Precisie-lanbouw beter voor milieu
Precisie-landbouw kan de belasting van het milieu aanzienlijk verminderen. Met moderne technologie wordt voor de lokale bodem de optimale hoeveelheid meststoffen en bestrijdingsmiddelen berekend. Ir. Jeroen van Alphen hoopt morgen aan de Universiteit Wageningen te promoveren op een onderzoek naar precisie-landbouw. Hij is aan de telefoon. Ger Jochems praat met hem.

advertentie