Vpro "de ochtenden"

Vpro "de ochtenden"

9.09- Ethisch Reveil Heinsbroek.In een notitie voor de ministerraad en de minister-president heeft minister Heinsbroek (EZ) voorgesteld een campagne te starten om de normen en waarden in de samenleving te herstellen. ‘Er zal bij onze landgenoten een mentaliteitsverandering tot stand moeten worden gebracht (wat een hele klus is),’ schrijft hij, ‘waarbij ik vooral denk aan intensieve campagnes in de pers, op de radio, de bioscoop, maar vooral de televisie. Dat kan heel goed, betrekkelijk snel en effectief, elk ‘produkt’ is verkoopbaar, het is maar hoe je het verpakt’.
Het VPRO-radioprogramma De Ochtenden citeert vanmorgen uit de uitgelekte notitie. Heinsbroek somt in zijn brief een aantal aandachtspunten op, die wat hem betreft prioriteit zouden moeten krijgen in de campagne. Zo stelt hij dat ouders die ‘verhaal komen halen’ nadat hun kind een oorvijg heeft gekregen ‘fors dienen te worden gestraft’.Hij spreekt van een ‘marketing-aanpak waarbij we professionele creatieven (geen vriendjespolitiek) moeten betrekken en die een groot effect kan hebben en het beroep van politieagent, leraar, huisarts enz. bovendien weer veel aantrekkelijker maakt’.
Heinsbroek diende de notitie in aan de vooravond van de regeringsverklaring. ‘Ik weet dat het onconventioneel is maar de tijd en Nederland zijn er rijp voor’.

9.15- Het onderhoud met Pieter Broertjes. Broertjes is voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, tevens hoofdredacteur van de Volkskrant. Met hem praten we over de hachelijke situatie waarin de Nederlandse dagbladen verkeren.

9.40- Een reportage over een vervuilend riooloverstort in Groningen. Door deze overstort komt vee om het leven en verrotten de aardappels. Aansluitend een gesprek over problemen met riolen met rioleringsdeskundige Prof. Francois Clemens deeltijd hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft. Hij houdt zich met name bezig met de ondergrondse infrastructuur en waterhuishouding.

advertentie