Vpro "de ochtenden"

Vpro "de ochtenden"

09.00 - 10.00: Interview

09.06 - De oorlog tegen de Publieke Omroep is geopend
Gesprek met HMG-topman (Holland media Groep) Dick van der Graaf die de publieke omroepen verwijt dat ze in strijd handelen met de Mediawet. Tijdens het Nationaal Omroepcongres eerder deze week zei Van der Graaf dat de publieke omroep 50 procent amusementsprogramma’s uitzendt, in plaats van de wettelijk toegestane 25, met oneerlijke concurrentie als gevolg. HMG heeft ook de Europese Commissie verzocht onderzoek te doen naar de 'excessieve financiering’ van de publieke omroep. Bovendien dreigt hij de gegevens van de HMG-zenders (RTL 4, 5 en Yorin) niet meer ter beschikking te stellen aan de omroepgidsen, zolang HMG niet zelf een gids op de markt kan brengen.

09.20 - De macht van de burgemeester
Debat met burgemeesters over de vraag in hoeverre de autonomie van gemeenten steeds meer in het geding is. Burgemeester Van Dok van Vlissingen schreef deze week dat gemeenten steeds meer lijken op 'filialen in een centralistisch bestuurde winkelketen, een Kruidvat, waarin de concerndirectie bepaalt wat er verkocht moet worden en tegen welke prijs. De filiaalchef mag nauwgezet de opdrachten opvolgen en op de winkel passen op straffe van plaatsing op een zwarte lijst'.
Ook aandacht voor het gedoogbeleid van gemeenten. Volgens RIVM (Rijksinstituut voor Milieu) lappen veel gemeenten veel regels aan hun laars, met name met betrekking tot LPG-stations.
Gasten zijn burgemeesters Anneke van Dok van Vlissingen, Johan Stekelenburg van Tilburg en Nico Schoof van Alphen a/d Rijn, tevens secretaris van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters dat gisteren congresseerde over het gekozen burgemeesterschap en over gedoogbeleid.

advertentie