HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Spierballentaal en Cowboylaarzen heet het en met groot gevoel voor actualiteit zien we op de omslag een hele grote Amerikaanse vlag, boven een woestijnlandschap waarin een colonne tanks oprukt.
En weer boven die vlag de portretten van de presidenten Reagan, Bush senior en Bush junior.

Hans Veldman, Amerikanist en samen met Theo Parlevliet schrijver van Spierballentaal en Cowboylaarzen, is te gast. Chris Kijne praat met hem over de 'conservatieve revolutie' in Amerika.

====


Nederlandse kunstenaars zijn bezorgd. Nu kent ons land nog een redelijk goed subsidiestelsel, maar straks kan dat opeens afgelopen zijn. Dat hangt mede af van de beslissing die de Europese Commissie volgende week neemt over de zogenaamde GATS- besprekingen.

Deze besprekingen regelen het vrije verkeer van diensten in de wereld; zonder belemmeringen en zonder oneerlijke concurrentie.
De vraag is nu, of de Europese Commissie vindt dat ook de sectoren kunst en audiovisueel onder deze akkoorden moeten vallen.
Zo ja, dan zou dit kunnen betekenen dat subsidie aan alleen kunst uit eigen land als oneerlijke concurrentie wordt beschouwd. Nederland is hier voorstander van.

Teun van de Keuken sprak met een aantal verontruste vertegenwoordigers van de Nederlandse kunstwereld.

====


Sinds dinsdag is het Rode Kruis hard bezig om de drinkwatervoorziening in Basra weer op peil te krijgen. Eén van de belangrijkste waterzuiveringsstations is vorige week vrijdag uitgevallen. Op dit moment hebben 60% van de anderhalf miljoen inwoners geen beschikking over zuiver drinkwater.

Hoe kun je zo snel mogelijk ervoor zorgen dat er weer voldoende drinkwater is? Aan de telefoon is Ir. Ron van Megen, directeur water-research van het KIWA.

====

advertentie