HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


In het vorige kabinet mocht ze zich alleen in het buitenland minister van ontwikkelingssamenwerking noemen, want de combinatie VVD/LPF waar het CDA toen mee regeerde vond een staatssecretaris voor die portefeuille mooi zat, in dit kabinet met D’66 is Agnes van Aardenne ook in eigen land minister.

Haar partij, het CDA, claimde het als een overwinning: 'we hebben weer een minister van Ontwikkelingssamenwerking. En bovendien hebben we de begroting van haar departement in deze economisch gure tijden weten te handhaven op de internationaal door beschaafde landen gehanteerde norm van 0,8% van het Bruto Nationaal Produkt. En dat dat BNP op dit moment lager uitvalt zodat Minister van Aardenne toch zal moeten bezuinigen, daar kan het CDA niks aan doen.'

Te gast is Minister Agnes van Aardenne en Chris Kijne praat met haar.

====


Knopen, seinen, boenen, vlaggen, en vooral schrobben. Kortom alles wat een matroos moest leren, leerde je op opleidingsschip 'Pollux'. Jarenlang bepaalde de driemaster het silhouet van het Oosterdok, de haven van Amsterdam. Sinds dertien jaar ligt de Pollux – het oudste opleidingsschip in zijn soort – in de haven van IJmuiden.

De Pollux wordt eind deze maand bij opbod verkocht! Anderhalf jaar geleden ging het bedrijf INTIM, dat de Pollux gebruikte als maritiem trainingscentrum, failliet. Sindsdien ligt het schip werkloos in de haven. En nu gaat het naar de hoogste bieder.
Voor degenen die haar liefhebben is het een tragische werdegang: 'straks eindigt het schip nog als pannekoekenboot'.

Maritiem verslaggever Michiel Driebergen sprak met de opzichter van het schip en met Aad Grapendaal, die 46 jaar geleden de matrozenopleiding deed.

====


Vandaag vindt in Maastricht een symposium plaats onder de noemer 'Een Waardig Afscheid'.
Daar zal onder auspicien van de SVL, de Stichting Vrijwillig Leven, gediscussieerd worden over de wenselijkheid van een wettelijke mogelijkheid om mensen die zelfmoord willen plegen bij te staan en van de daartoe benodigde middelen te voorzien.

In de studio in Maastricht zit Gerard Schellekens, voorzitter van de Stichting Vrijwillig Leven.

====

advertentie