HET INTERVIEW

De Bezuinigingsdrift van Balkenende 2

HET INTERVIEW

De Bezuinigingsdrift van Balkenende 2

9-10 uur: Het gesprek
Gesprek met CDA-econoom Ad Kolnaar over de bezuinigingsdrift van het kabinet. Eerder al noemde Kolnaar, die ook kroonlid is van de Sociaal Economische Raad (SER) het aflossen van de staatsschuld 'onnodig, misplaatst en onrechtvaardig'. Naar aanleiding van de 4 miljard extra bezuinigingen waartoe het kabinet hoogstwaarschijnlijk besluit, spreekt hij van stoerdoenerij en vergelijkt hij het kabinet met een anorexia-patient.
Een gesprek over de noodzaak voor bezuinigingen, het bevriezen van de uitkeringen en het sociale gezicht van zijn partij, het CDA.

--
Waarom zou je een kamer huren als je ook een huis kan kraken. Deze vraag stellen medewerkers van het Groningse kraakspreekuur aan studenten. Een reportage.

--
Waarom moet het hele stelsel van de WAO eigenlijk op de schop. Volgens het UWV, het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen, blijkt dat het aantal nieuw verstrekte uitkeringen sterk is gedaald. De huidige wetgeving lijkt dus succesvol en zou nog even de tijd moeten krijgen. De roep om uitstel van de voorgenomen ingrepen in de WAO, wordt dan ook steeds groter.
De arbodiensten lieten deze week bij monde van directeur-bedrijfsarts van de Arbo Unie Jaap Bruins Slot weten dat met het huidige beleid het aantal mensen dat een WAO-uitkering aanvraagt binnen twee jaar al met 40 tot 50 procent zal dalen. Handen af dus van de WAO, is het devies, want het gaat prima zo.
Een gesprek daarover met Jaap Bruins Slot, en met bedrijfsarts Dolf Algra, die - met het kabinet - voorstander blijft van snelle hervorming van het stelsel.