HET INTERVIEW

Hoe verder met de Antillen?

HET INTERVIEW

Hoe verder met de Antillen?

Naar aanleiding van het bezoek van de fractievoorzitters van de politieke partijen aan de Antillen, een gesprek met de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, Maurice Adriaens (FOL).

En verder:
Al maanden lopen de spanningen tussen kabinet en vakbeweging hoger op over de komende bezuinigingen. Met zijn pakket voorstellen met de titel “Hoopvolle voorstellen in zorgelijke tijden” probeert CNV-voorzitter Doekle Terpstra de dreigende hete herfst af te wenden. Een gesprek met FNV-voorzitter Lodewijk de Waal over de strategie van de vakbeweging.