HET INTERVIEW

Wat is er tegen sponsoring van Wetenschapsjournalistiek, en Ziekenhuizen moeten met billen bloot

HET INTERVIEW

Wat is er tegen sponsoring van Wetenschapsjournalistiek, en Ziekenhuizen moeten met billen bloot

Wat is erop tegen om een wetenschapsredacteur te laten betalen door de Stichting Weten? Het Journaal besloot af te zien van zo’n financiële bijdrage, om de schijn van niet-onafhankelijk zijn te vermijden. Een gesprek hierover met Hans Laroes, hoofdredacteur van het NOS-Journaal.

Vanaf volgend jaar zullen de ziekenhuizen het publiek informeren over hun prestaties. Zij doen dat aan de hand van een basisset prestatie-indicatoren, opgesteld door de inspectie volksgezondheid enerzijds en de koepels van medisch specialisten en ziekenhuizen anderzijds. Transparantie is een stimulans om de zorg te verbeteren. De uitkomsten van de paramaters worden door de inspectie gebruikt om beter te kunnen onderzoeken welke ziekenhuizen problemen hebben met het leveren van zorg. Binnenkort begint een pilot project om de nieuwe onderzoeksmethode in de praktijk te testen. Hoe wordt gegerandeerd dat Ziekenhuizen eerlijk vertellen wat er mis is, zeker als die gegevens openbaar worden? Een gesprek hierover met prof.dr.Herre Kingma, inspecteur-generaal van de Inspectie Volksgezondheid.

De Rotterdamse haven moet veiliger worden en de controle beter. Uit angst voor terroristische aanslagen zijn de veiligheidsvoorschriften behoorlijk verscherpt. Vooral kleine bedrijven dreigen kopje onder te gaan door de grote kosten die dat met zich mee brengt. Een reportage.

Tot slot een gesprek met VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken Marc Rutte, en met Saïd Boudoufft van het samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor allochtonen.