HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Wie zou de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mogen nemen? Aan de telefoon is (zoals elk jaar met de uitreiking van de Nobelprijs) polemoloog Paul Wecke. Straks om elf uur wordt de beslissing in Stockholm bekend gemaakt.
Wie zijn de kanshebbers voor de prijs?

##

Sinds januari 2002 is een wet van kracht die ‘nieuwkomende’ imams dwingt een speciaal op hen toegesneden inburgeringscursus te volgen.
In september was het zo ver en gingen de eerste zestien cursisten uit de startblokken, om al in januari breeduit aan het Nederlandse volk getoond te worden.
Op eentje na waren ze allemaal geslaagd. Everybody Happy. Of toch niet?

In het blad Bijeen van deze maand schreef journalist en arabist Maurice Blessing een verslag van het onderzoekje dat hij heeft gedaan naar de praktische resultaten van de cursus. Hij onderzocht hoe het nu gaat met de laureaten van januari en in hoeverre zij de kennis van de cursus nog met zich dragen.
Conclusie van zijn onderzoek was dat de imams nog nauwelijks een woord Nederlands spraken en ze bleken geen benul te hebben van de integratieproblemen.

Deelnemers aan deze discussie zijn: Maurice Blessing, Marli Thijssen van het Centrum Innovatie van Opleidingen (CINOP) dat de cursus ontwikkelde en voormalig LPF-minister van Integratie en Vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn, onder wiens beleid de cursus van start ging.

##

Vervolgens een reportage over de ergernissen van de Molukse gemeenschap in Almelo:
Hasan Shah is een moslim, geboren te Pakistan en betrokken bij het op te richten meisjesinternaat. Zijn stichting had al een oud schoolgebouw in de wijk De Riet gekocht, maar de gemeente vond het bij nader inzien toch beter het nieuwe verblijf voor Islamitische jongedames te verplaatsen naar het nog vol te bouwen perceeltje aan de Jan Steenstraat, midden in een wijk vol Molukkers.

Daar is de achterban van Paul Patty - vertegenwoordiger van de Molukse gemeenschap in Almelo - niet blij mee. Immers hadden de Molukkers zèlf al enige tijd smoel op het veldje gras met drie bomen.
Twee jaar geleden vroegen ze de gemeente of ze op deze lokatie een nieuwe kerk mochten bouwen, want hun huidige kerkgebouw is bijna onbewoond verklaard. Maar helaas, een ambtenaar van de gemeente liet de teleurgestelde Molukse christenen weten dat het plantaardige strookje onderdeel vormt van de lokale groenvoorziening en er derhalve de komende vijftien jaar niet op gebouwd mag worden.
Ze zijn dan ook woedend nu blijkt dat vierentwintig maanden later de gemeente het alsnog vergeeft aan de Stichting Islamitisch Centrum.

Het gemeentebestuur bij monde van wethouder Ray van Broekhoven weet echt niet waar Moluks Almelo het over heeft.
"Dat stukje grond aan de Jan Steenstraat? Dat mag best bebouwd worden en dat de Molukkers daar een kerk wilden, daar staat niks van op papier..."

En dan is er nog een schimmige organisatie op de achtergrond, in de gedaante van coöperatie Beter Wonen.
Een verslag van Gerrit Kalsbeek.

##

In tal van Europese landen, Engeland voorop, maar ook Denemarken bijvoorbeeld, spelen kwesties rond de manier waarop de regering is omgegaan met inlichtingenmateriaal over de vermeende dreiging van Saddam Hussein’s massavernietigingswapens.

Zo ook in ons land. Menig één herinnert zich misscchien dat premier Balkenende tot verbijstering van de Kamer liet weten dat hij een for you eyes only-rapport van Tony Blair over de kwestie had gezien dat zijn minister niet kende.
Koenders stelde op 26 september maar liefst éénendertig vragen aan de premier en zijn minister van Buitenlandse Zaken en Defensie over deze kwestie, schiet het al een beetje op met de beantwoording daarvan? Chris Kijne vraagt het aan Bert Koenders.

##