HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

De aanslagen in Turkije

Hoe staat het eigenlijk met de oorlog tegen het terrorisme. En wat zijn de achtergronden en mogelijke gevolgen van de jongste aanslagen?
Een gesprek met Turkije-correspondent James Dorsey en defensiespecialist Rob de Wijk.

---

Thuiswonende bejaarden

Onder onze luisteraars zullen er maar weinigen zijn die smachten naar het moment dat ze lekker niks kunnen gaan doen in een verzorgenstehuis. Al je spullen moeten weg, je komt op een klein rotkamertje en alles wordt je uit handen genomen.
Zou het niet veel prettiger zijn om gewoon thuis te blijven tussen je eigen spulletjes en dáár je noodzakelijke zorg genieten?

In Scandinavië is dat al heel gewoon en ook in Nederland begint men de voordelen in te zien.
Zo is adjunct-directeur zorg en welzijn van de Leeuwardense stichting PALET - de heer Talsma - daar al een paar keer op werkbezoek geweest. En hij heeft zeer recent verklaard dat in het jaar 2015 alle ouderenzorg in Leeuwarden en omgeving geleverd moet worden vanaf zorgsteunpunten, verdeeld over de stadswijken.
Vandaag de dag zijn er al acht van die steunpunten; tot grote tevredenheid van de zelfstandig wonende senioren. En het is nog goedkoper ook!
In voorbereiding op zijn pensioen ging onze oudere jongere Gerrit Kalsbeek dit Friese wonder aanschouwen.

---

Gratis heroïneverstrekking

Vandaag spreekt het kabinet over het advies van de commissie Paas - oftewel de Commissie invoeringsaspecten behandeling heroïneverslaving. Die commissie heeft het experiment van vrije verstrekking van heroïne aan zwaar verslaafden geëvalueerd. Dat experiment heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Heerlen en Groningen.
En ze adviseert om op de ingeslagen weg voort te gaan: het aantal behandelplaatsen uit te breiden van driehonderd naar duizend en van zes naar vijftien regio’s én ook om heroïne daartoe officieeel als medicijn te registreren.

In de studio in Eindhoven zit mevrouw Ciska Joldersma. Zij is Tweede Kamerlid van het CDA en aan de telefoon is Elvira Sweet, stadsdeelraadvoorzitter van Amsterdam Zuidoost, namens de PvdA.
Chris Kijne praat met hen.

---