HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW


De ideologische veren van de PvdA

PvdA-voorzitter Koole heeft aangekondigd dat het er nu echt van gaat komen: de PvdA krijgt een nieuw beginselprogramma dat het huidige uit 1977 zal vervangen.
Het nieuwe beginselprogramma moet volgens de partijleiding een handvat bieden voor 'praktische politiek' – het zal gemaakt worden door een kleine groep mensen waaronder Wouter Bos en Ruud Koole zelf, want zo werd erbij gezegd: ‘Het is de bedoeling dat de partij het serieus neemt' en dat gebeurt blijkbaar niet als je zoiets laat schrijven door mensen die niet bij de partijtop horen.
Koole zei ook nog dat het nieuwe stuk kort en bondig moet zijn en een heldere kijk moet bieden op sociaal-democratische waarden.

Djoeke Veeninga praat met twee leden van de groep die het beginselprogramma van 1977 schreven:

Lolle Nauta, voormalig hoogleraar filosofie in Groningen tot 1994 en nu met pensioen.
Vanaf 1994 houdt hij zich voornamelijk bezig met het schrijven van artikelen binnen het vakgebied politieke filosofie. De laatste acht jaar is hij geen lid meer van de PvdA, nu is hij partijloos.
En Wouter Gortzak, oud-journalist en oud-kamerlid van de PvdA. Wouter Gortzak was onder andere directeur van de Wiardi Beckmann stichting, hoofdredacteur van Het Parool en tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

En verder is te gast PvdA-ideoloog Jos de Beus, hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam. De Beus windt zich de laatste tijd enorm op over de onuitstaanbare leegte van links.

---

Het Gelderse Bureau Jeugdzorg

Roos van Beers neemt haar dag door met verslaggever Maarten Hagg. Hij liep een dag mee met de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Dit naar aanleiding van de kritiek die de jeugdzorg daar de afgelopen maanden te verduren had. Het was commissaris van de koningin Kamminga die de discussie aanzwengelde met pittige uitspraken.

Inmiddels ligt daar het rapport 'Groeistuipen', dat onder andere concludeert dat de grote hoeveelheid hulpverleners verwarring veroorzaakt. Zij registreren hun dossiers ieder op hun eigen wijze en dat zorgt weer voor gebrekkige communicatie en een hele hoop papierwerk. Maar de hulpsector herkent de klacht niet, concludeert de onderzoekscommissie.

Verslaggever Maarten Hagg reisde af naar Gelderland om te kijken hoe het gesteld is met de bureaucratie in de Jeugdzorg.

---