HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 – 10.00: HET INTERVIEW


Artsen zonder Grenzen trekken zich terug uit Afghanistan

Een gesprek met Nelke Manders, landencoördinator van Artsen zonder Grenzen. Zij zit in Kabul. Djoeke Veeninga praat met haar over het terugtrekken van Artsen zonder Grenzen uit Afghanistan.

---

Hans Labohm en Sible Schöne over Kyoto

Deze en volgende week zijn delegaties uit meer dan honderdtachtig landen bijeen op de klimaatconferentie van Milaan. Begin volgende week komen de ministers van milieu - ook ‘onze’ Pieter van Geel - maar de ogen zullen gericht zijn op de Russische milieuminister. Wat gaat hij daar zeggen over het Kyotoverdrag?
In dat verdrag uit 1997 staat dat om de temperatuurverhoging op de wereld tégen te gaan, het broeikaseffect bestreden moet worden. De uitstoot van broeikasgassen in 2012 moet vijf procent lager zijn dan de uitstoot in 1990. Voordat het verdrag toegepast kan worden moeten voldoende landen het ondertekenen, en daarbij is Rusland zijn rol nu essentieel.

De Europese landen hebben al geratificeerd, maar de Verenigde Staten hebben al definitief besloten dat niet te doen. Vandaar dat Rusland op die beslissende positie zit. Het kwam dus fors aan toen Andrej Illarinov, een economisch topadviseur van Poetin, afgelopen dinsdag in Milaan liet weten dat het verdrag ‘in zijn huidige vorm natuurlijk niet getekend kan worden’, omdat het Rusland teveel zou belemmeren in zijn economische groei. De dag daarna sprak de onderminister van economie Tsikanov dat in Moskou al weer tegen: 'er is geen enkel besluit genomen', zei hij, 'alleen dat we gewoon doorgaan op het pad richting tekenen van het protocol'.

Er zíjn mensen die het als goed nieuws ervaren als Rusland niet tekent. Zo’n mens is de econoom Hans Labohm, werkzaam bij Instituut Clingendael en actief binnen de VVD.
Maar er zijn méér mensen die vinden dat Rusland zo snel mogelijk moet tekenen: zo iemand is Sible Schöne, klimaatspecialist van het Wereld Natuur Fonds.
Beiden zijn ze te gast en Djoeke Veeninga praat met hen.

---

Doorbraak Zuiderzeelijn

Deze maand maakt het kabinet een afweging tussen vier grote infrastuctuurplannen: een tweede maasvlakte, de inrichting van de noodbergingspolders, de Zuiderzeelijn en de noordelijke randstad. Er is iets moois opgebloeid tussen Noord Holland en het Hoge Noorden, waardoor de laatste twee plannen sámen uitgevoerd zouden kunnen worden.

Hoe het precies in elkaar zit……daar spreken we over met Hans Alders - commissaris van de Koningin in Groningen en Joris Wijnhoven van Milieudefensie. Milieudefensie is tégen de Zuiderzeelijn en vindt dat er alleen een Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad moet komen en is er verder voor om het bestaande spoor te verbeteren.

---