HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW

De uitkomsten van de klimaatconferentie

Vorig week in dit uur discussieerden we over het Kyoto-verdrag: het internationale verdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen om daarmee de opwarming van de atmosfeer tegen te gaan. Het verdrag is nog niet in werking, omdat nog niet genoeg landen zich erbij aangesloten hebben. Misschien komt het ook wel nooit in werking; nu behalve Amerika ook Rusland overweegt niet te ondertekenen.

Niettemin vergaderen de VN-lidstaten fluks door over het Kyoto-verdrag. De afgelopen week gebeurde dat in Milaan. De afgelopen twee dagen was dat op ministersniveau en staatssecretaris Van Geel van VROM mag zich in het buitenland minister noemen, dus hij was erbij. Om tien uur vandaag wordt de slotverklaring bekend gemaakt. Chris Kijne stelt voorafgaand aan deze verklaring alvast een paar vragen aan staatssecretaris Van Geel.

---

The case for a stronger Europian Parliament

Vandaag en morgen vergaderen de Europese regeringsleiders - onder het Italiaanse voorzitterschap - over de voorstellen voor een Europese Grondwet:
Nederland gaat pal staan voor het Stabiliteitspact, Polen en Spanje gaan enrom vasthouden aan de stemverdeling waarmee nu de beslisingen in de Raad van Ministers genomen worden. En zo zijn er nog heel veel punten waar diverse regeringen aan hechten.

Bij al dat regeringsgeweld zou je haast vergeten dat er ook nog een Europees Parlement is, sterker nog: het lijkt wel alsof de Europese burgers dat altijd vergeten. Het Europees Parlement leidt aan aanwezigheidszwakte. En één van de redenen daarvoor is, dat ze te weinig macht hebben. Dat zegt althans Louwesies van der Laan, Tweede Kamerlid voor D66 en voormalig lid van het Europese Parlement.
Chris Kijne praat met haar.

---

Maak de zorg themagericht!

‘Maak de zorg Themagericht’ stond er woensdag boven een ingezonden stuk op de opiniepagina van NRC-Handelblad. En onder die kop betoogde de bioloog-epidemioloog Jos Frantzen dat we met de herstructurering van de gezondheidszorg: meer marktwerking zodat iedereen zich in de toekomst - als er een algemene basisverzekering is - bij kan verzekeren naar eigen behoefte, dat we met dat beleid helemaal op de verkeerde weg zitten.

Alsof het niet al ingewikkeld genoeg is! Chris Kijne praat met bioloog-epidemioloog Jos Frantzen.
Wat is nou precies themagerichte zorg? En hoe is Frantzen op het idee gekomen?

---