HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Actief burgerschap onder migranten

Ooit was Gabriël van den Brink heel erg links, een soort links waar de jongeren zich bijna geen voorstelling van kunnen maken. Hij was lid van een communistische partij.... maar dat is lang geleden. Tegenwoordig grossiert de socioloog in pragmatische en on-ideologische analyses van ons politieke en maatschappelijk doen en laten. Nadat hij eerder al de Fortuyn-revolte analyseerde en een boek schreef over de assertiviteit van de moderne mens als uitvloeisel van de individualisering die ons sinds de jaren zestig in de greep heeft, ligt er nu het rapport ‘Marginaal of Modern’: een advies aan het Rotterdamse gemeentebestuur inzake burgerschap onder migranten in Rotterdam. Hij schreef dat samen met zijn collega Dick de Ruiter van het Instituut voor Zorg en Welzijn, waar zij beiden werkzaam zijn. Uit gesprekken met allochtonen bleek dat er een 'tijdbom tikt waarvan de brandstof onder meer bestaat uit religieuze en normatieve tegenstellingen'. In het rapport stelt Van den Brink onder meer dat Rotterdam snel allochtonen moet aanstellen op verantwoordelijke en zichtbare posities.

---

Liefdevolle confrontatie

Als directeur van de Sociale Dienst in Tilburg kreeg Frank Vijg het ziekteverzuim omlaag van tien procent naar vijf procent. Met een onorthodoxe aanpak: namelijk door zieke werknemers thuis op te zoeken en ze direct aan te spreken op oorzaken en aanpak van hun ziekteverzuim.
Dat leidde bijvoorbeeld tot het advies aan een medewerker die door overgewicht vaak ziek was, om eerst maar eens af te vallen.
Woedend was ze, 'schande' sprak de bedrijfsarts, 'dat je je zo met iemand bemoeit', het was not done.

Maar na een tijdje slaagde hij er in het ziekteverzuim met vijf procent te verlagen. Nu gaat Frank Vijg met zijn methode van ‘liefdevolle confrontatie’ aan de slag als directeur van de Thuiszorg in Den Haag.

---