HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Provocatieve psychologie

Een gesprek met psycholoog Jeffrey Wijnberg over de zogenaamde 'provocatieve psychologie'. Wijnberg schrijft al jaren een column in de Telegraaf en geeft sinds vorig jaar ook op televisie advies over psychische problemen. De 'Nederlandse Dr. Phill' veegt de vloer aan met de klassieke therapie, die er volgens hem één is van pappen en nathouden.

** Jeffrey Wijnberg heeft een boek geschreven: 'In het diepst van de ziel is niets te zien'. Uitgegeven bij Roularta Books, ISBN 9054667338.

---

De Westerscheldetunnel

Tot de oorspronkelijke plannen bij de aanleg van de langste tunnel van Nederland behoort een beroepsbrandweer aan beide kanten van de tunnel, die in geval van nood binnen acht tot tien minuten ter plekke kan zijn. Het kabinet Balkenende I beloofde vijfentwintig miljoen euro voor de eerste tien jaar, maar volgens kabinet Balkende II was dat een vergissing en moeten de twee gemeentes waar het gat de grond in verdwijnt de openbare veiligheid zelf bekostigen. Maar de bevolking van Borssele pikt het niet meer en de gemeenteraad heeft besloten dat er geen cènt meer naar de tunnel gaat...
Verslaggever Gerrit Kalsbeek verjoeg de rook om zijn hoofd en testte de snelheid van de Borsseler vrijwillige brandweer.

De lengte van de reportage is dezelfde tijd als die de brandweer uit Borssele of Terneuzen nodig heeft om ter plekke te komen.

---

Vriendjespolitiek in Nijmegen?

Gerard Legebeke spreekt met de burgemeester van Nijmegen, Guusje ter Horst. Ze is veel in het nieuws geweest de afgelopen drie dagen wegens niet mis te verstane uitspraken in haar nieuwjaarstoespraak over vriendjespolitiek, cliëntalisme en te lief en te zacht optreden van het gemeentelijk bestuurlijk apparaat.

Er waren vooral gepikeerde en boze reacties van onder andere raadsleden. Iedereen voelt zich persoonlijk aangesproken en min of meer verdacht van corruptie.
Guusje ter Horst reageert op die boze reacties en op de deining die zij heeft veroorzaakt in haar eigen ambtenarenapparaat.

---