HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

De Wet BOPZ

Steeds vaker zie je op straat verwarde mensen rondzwerven. Dat kunnen mensen zijn met een geestelijke stoornis, die vaak ook nog verslaafd zijn. Als deze mensen een aantoonbaar gevaar vormen voor zichzelf of de maatschappij kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De wet die dit onder meer regelt heet BOPZ, dat staat voor ‘Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen’. Die wet, opvolger van de oude krankzinnigenwet, bestaat vandaag de dag tien jaar. Dit wordt gevierd middels een groot symposium in Rotterdam. Maar de vraag is of er wel reden is voor een feest. Er is zoveel kritiek gekomen op de wet, dat deze - onder druk van de politiek - inmiddels al sterk is aangepast.

Een gesprek met Jacques Lucieer. Hij is hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. En dus voor de wet BOPZ.

---

De Wet BOPZ in de praktijk

Tini Pass, begeleider van verstandelijk gehandicapten bij Vizier in Gennep, beschrijft zijn clïent. De wet ‘Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen’, de BOPZ, bestaat tien jaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg presenteert vandaag een rapport over de BOPZ.

De wet regelt niet alleen de rechtspositie van psychiatrische patiënten maar óók van verstandelijk gehandicapten. Ongeveer een derde van alle verstandelijk gehandicapten wordt namelijk verplicht opgenomen, en valt dan onder deze wet. Verslaggever Irene Houthuijs vroeg medewerkers van Vizier hoe deze wet in de praktijk voor verstandelijk gehandicapten werkt.

---

Verlenging leerplicht onder allochtonen

Het merendeel van alle jongeren volgt onderwijs aan het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, het VMBO. Het VMBO aan de Berensteinlaan in Den Haag is er zo één.
In de grote steden maakt de helft van die jongeren de opleiding niet af. Jongeren van buitenlandse afkomst zijn bij deze uitvallers oververtegenwoordigd. Het is een slechte uitgangspositie dat jonge allochtonen - aan het begin van een werkend leven - geen papiertje halen. Er zijn vele honderden oplossingen bedacht. Gisteren werd er weer zo'n oplossing gelanceerd. Dit keer door Yucel Aydemir, PvdA-raadslid in Utrecht. Hij wil dat voor jongeren zonder diploma de leerplicht van zeventien jaar naar drieëntwintig jaar wordt verhoogd. Dwang dus. Gij zult leren. Zou dit gaan werken?

---