HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

De terugkeernota van Minister Verdonk

Hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout levert felle kritiek op de terugkeernota van minister Verdonk, die volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Uit onderzoek van Van Kalmthout blijkt dat de effectiviteit van het zware middel ‘uitzetting’ de afgelopen jaren juist is afgenomen. Hij stelt voor om het middel alleen toe te passen in geval van criminele illegalen.

---

Marokkaanse uitwisseling

Acht leerlingen uit Marokko, acht leerlingen uit Utrecht, twee Marokkaanse begeleiders, en lerares Souhila el Baqqali, trotseerden gisteren sneeuw- en hagelbuien.
De Marokkaanse leerlingen zijn een week te gast op de Gerardus Majella Mavo in Utrecht. Hun bezoek maakt onderdeel uit van het project Sharing Stories van het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad. Verslaggever Irene Houthuijs trok een dag met de scholieren op.

---

Het afstoten van gemeentelijke taken in Almere

Soms is bezuinigen heel eenvoudig. Een armlastige gemeente kan bijvoorbeeld besluiten een aantal taken af te stoten. Zoals het onderhoud aan plantsoenen. En als burgers gaan zeuren, zeg je gewoon: dan ga je toch lekker zelf schoffelen. Almere doet het nog slimmer. Die gemeente schrapt taken en verhoogt de gemeentelijke tarieven met zeven procent. Kassa.......
Aan de telefoon Annemarie Jorritsma. Zij is burgemeester van Almere.

---