Interview

Interview

Onderduikvoorlichting in Wunseradiel

In de Friese gemeente Wunseradiel hebben zich een aantal inwoners bij de gemeente gemeld met onderduikadressen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente biedt tot nu toe aan die groep onderdak, maar ze heeft zich - na aanvankelijk fel verzet - neergelegd bij het overheidsbeleid. De lijn is nu: laat de asielzoekers zich melden bij de IND en wie alsnog als schrijnend geval wordt aangemerkt kan blijven, de anderen niet. En tot die tijd moet minister Verdonk de opvang maar betalen. Een gesprek met wethouder Helder. Hij heeft te maken met burgers die zich aanmelden voor een onderduikadres. Hoe gaat dat?
---

Inburgeringsexamen in land van herkomst

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil mét minister Verdonk van Vreemdelingenzaken dat migranten vanaf volgend jaar al Nederlands moeten leren, voordat ze hierheen komen en bovendien moeten ze daar zelf voor betalen. Nederlandse ambassades en consulaten nemen alleen het toelatingsexamen af. Dat zal via een telefoongesprek van ongeveer twintig minuten gebeuren. Nederland is het eerste land dat inburgering vooraf aan nieuwkomers verplicht gaat stellen. Afgelopen woensdag liet de adviescommissie Normering Inburgeringseisen, met de liberale commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Jan Franssen als voorzitter, weten dat het een illusie is te denken dat dit zo geregeld kan worden. En dat het bovendien niet de bedoeling kan zijn dat het examen als een selectiecriterium gaat werken om laagopgeleiden buiten het land te houden. De commissie is ingesteld door Verdonk zelf.

Te gast is Tweede Kamerlid voor de VVD Ayaan Hirsi Ali, compromisloos verdedigster van westerse waarden en Verlichting en woordvoerder integratie. Ze vindt het inburgeringsexamen in het land van herkomst een goed instrument om kansarmen te weren. ‘Met zo’n inburgeringsexamen voorkomen we dat laagopgeleiden en analfabeten naar Nederland komen’.
---

Aardbeving toont verdeeldheid in Marokkaanse gemeenschap

De Marokkaanse gemeenschap in Utrecht is boos. Woedend en verbijsterd. Het inititaief van de Stichting Ziad om een weeshuis op te bouwen in het aardbevingsgebied in het noorden van Marokko krijgt geen steun van het College van B&W. Het College werd hierover geadviseerd door PvdA-raadslid Mohammed Sini. Hij is van Marokkaanse afkomst. Volgens Sini is er helemaal geen behoefte aan weeshuizen in Marokko, kan het geld beter aan ander opbouwwerk in het rampgebied besteed worden en moet de Marokkaanse gemeenschap niet met zoveel verschillende inititaieven aan komen zetten.

Deze houding van het Utrechtse raadslid valt niet goed. Sini heeft zo ongeveer de hele Marokkaanse gemeenschap over zich heen gekregen. Gererard Legebeke praat met hem.
---

advertentie