Interview

Interview

De journalisitek onder de loep

Gesprek met scheidend hoogleraar mediarecht Gerard Schuijt over bijklussende journalisten, het tanende aanzien van de journalistiek, de gevolgen van schaalvergroting en bezuinigingen en de roep van de overheid om meer zelfregulering van de media. Ter ere van het afscheid van Schuijt aan de Universiteit van Amsterdam wordt vrijdag een symposium gewijd aan de positie van de journalist binnen een kranten- of omroeponderneming.
---

Nederland vergrijst

Eerste aflevering van een reportageserie over hoe ondernemers, reclamemakers en ontwerpers zich voorbereiden op de komst van een vergrijsde golf van babyboomers die veel geld en tijd te besteden hebben.
Dat deze generatie van "babyboomers" tot de meest draagkrachtige groep van onze samenleving behoort, begint nog maar langzaam door te dringen tot de ondernemers van ons land. Een probleem hierbij is, dat de producten en diensten voor deze grijze golf wel moet worden toegesneden op de doelgroep, maar dat je dat nooit mag zeggen. Want de nieuwe ouderen voelen zich niet oud, nee, ze achten zich leeftijdsloos.

In een serie van 4 reportages berichten VPRO-verslaggevers Teun van de Keuken en Gerrit Kalsbeek van het grijze front. Zij spreken met ontwerpers, verkopers, bladenmakers en andere deskundigen over gouden kansen en grijze zaken.
---

Waar het om gaat: KUN wordt RUN

Waar het nu om gaat is de naamsverandering van de KUN. De Katholieke Universiteit Nijmegen heet per 1 september Radboud Universiteit Nijmegen, RUN. Nadat in 1961 het woord Rooms al was weggevallen is nu de hele verwijzing naar het Katholieke weg. Waar duidt dit op?

Een gesprek met de voorzitter van het college van bestuur van de RUN, de heer de Wijkerslooth de Weerdesteyn
---

advertentie