Interview

Interview

Klachten in Ziekenhuizen

Nieuws uit de wereld van het ziekenhuis. De uitslag van een onderzoek dat het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, uitvoerde naar de klachtbehandeling in ziekenhuizen wordt bekend gemaakt.

Slechts 27% van de mensen die een officiële klacht indienen over hun behandeling in het ziekenhuis is achteraf tevreden over de reactie van het ziekenhuis op die klacht. Wie klaagt wil vooral bereiken dat wat hem of haar overkomen is een ander bespaard blijft. Ziekenhuisdirecties laten echter maar zelden weten wat er naar aanleiding van de klacht veranderd is. Toch zijn ze dit wettelijk verplicht volgens de WKCZ, Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, die in 1995 werd ingevoerd.

Daarover een gesprek met 2 betrokkenen: mevrouw Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen en mevrouw Iris van Bennekom, directeur van de Vereniging Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, NPCF.
---

Jeugdwerkloosheid

Over tien jaar kent Nederland een leger van twee miljoen kanslozen die onvoldoende geschoold zijn voor een baan op de arbeidsmarkt, voorspelde minister De Geus deze week. Het baart extra zorgen omdat steeds meer jongeren laagopgeleid en werkloos zijn. De Raad van State adviseert het kabinet nu om het minimumloon af te schaffen. Is dat een goed idee, wat moet er gebeuren om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan en hoe voorkomen we dat we straks inderdaad miljoenen kanslozen hebben? Gesprek met Hans de Boer, de oud-MKB-voorzitter die namens het kabinet de Taskforce Jeugdwerkloosheid leidt.
---

Racisme in Dedemsvaart?

Een reportage over een Turks gezin in Dedemsvaart, dat zegt geterroriseerd te worden door tientallen racistische jongeren uit het dorp, vooral sinds de aanslag in Madrid en de gijzeling in Beslan. Is dat inderdaad wat er gaande is en waarom blijft het dan zo stil in Dedemsvaart?
---

advertentie